Výběr některých akcí v roce 2012

 

Individuální výuka práce na PC
I v tomto roce pokračuje pro všechny zájemce individuální výuka základů práce na PC a internetu. Termín a rozsah výuky je možné stanovit zvela individuálně, dle potřeb a zájmu každého zájemce.
ZPĚT

ukázka manuálu

Soutěž Bystré oko
Obecní knihovna připravila pro všechny zájemce soutěž, ve které si mohli procvičit svůj postřeh, pozornost a soustředění. Nejprve na připravené počítačové prezentaci a dále v několika zábavných hrách. Všichni obdrželi malou sladkou odměnu.
ZPĚT

bystreoko bystreoko bystreoko

Velikonoční beseda
Obecní knihovna uspořádala pro všechny zájemce besedu na téma velikonočních tradic a zvyků. Připomněli jsme si různé zvyky našich babiček a vysvětlili význam jednotlivých dnů během Velikonoc. Součástí byla i praktická ukázka pletení různých druhů velikonočních pomlázek.
ZPĚT

Ověřte si své znalosti při práci na PC
Obecní knihovna připravila pro všechny zájemce praktický test o znalostech práce na PC v běžných aplikacích a při práci s internetem. Test muže absolvovat kdokoliv v provozní době knihovny.
ZPĚT

Znáte Staré Město?
Tato zábavná soutěž prověřila schopnost všímat si různých míst, která navštěvujeme prakticky každý den. Zájemci na digitálně upravených fotografiích hledali rozdíly vůči skutečnosti.
ZPĚT

soutěžící

Výstavka o táboření
Obecní knihovna připravila malou výstavku knih o táboření a ukázky tábornických potřeb. Návštěvníci se mohli seznámit s praktickými radami pro táboření v přírodě a prohlédnout si některé tábornické pomůcky.
ZPĚT

výstava o táboření

Jak se chovat v přírodě
Na výstavku o táboření navazovala beseda pro mládež o správném a bezpečném chování v přírodě. Vyprávěli jsme si, jak přírodu pozorovat a chránit, jak zamezit zbytečným úrazům či jak se zachovat třeba při blízké bouři.
ZPĚT

Prázdninová hra
I v letošním roce byla připravena na dobu prázdnin velká prázdninová hra. Hra byla zaměřena na historii našeho okolí a jeho zajímavosti.
ZPĚT

Naše houby
Tato výstavka spojená s besedou byla věnována houbám, rostoucích v našich lesích. Především mládež se tu mohla seznámit se správným sběrem hub a také s druhy, na které je třeba si dávat při sběru pozor.
ZPĚT

výstava hub

Vzpomínka na prázdniny
Naši čtenáři měli možnost přinést fotografie, namalovat obrázek nebo ukázat jiné předměty, které jim připomínají letošní prázdniny. Ze zapůjčených exponátů byla v knihovně uspořádaná výstavka.
ZPĚT

Znáte naše spisovatele?
Zábavné soutěžní odpoledne bylo věnováno známým českým spisovatelům a jejich dílům.
ZPĚT

Deskové hry
Na této výstavce si zájemci mohli prohlédnout některé méně známé deskové hry a seznámit se s tím, jak si některé hry snadno doma vyrobit.
ZPĚT

výstava deskové hry

Samorosty
Výstavka byla zaměřena na ukázky samorostů. Návštěvníci se seznámili také s tím, jak samorosty upravovat a dát jim konečnou podobu.
ZPĚT

výstava samorostů výstava samorostů

Advent a Vánoce
Koncem roku proběhla v knihovně beseda o adventních a vánočních zvycích. Současně byla v knihovně instalována výstavka s vánoční tématikou.
ZPĚT

výstava samorostů

Nové knihy
Nové knihy, které knihovna obdržela koncem roku, byly čtenářům představeny na výstavce. Čtenáři si mohli knihy prohlédnout a hned i půjčit.
ZPĚT

výstava nových knih

©2009-2012 J&J&V Lorencovi
1ukázka manuálu
Zavřít
2bystreoko
Zavřít
3bystreoko
Zavřít
4bystreoko
Zavřít
5soutěžící
Zavřít
6výstava o táboření
Zavřít
7výstava houby
Zavřít
8výstava houby
Zavřít
9výstava samorostů
Zavřít
10výstava samorostů
Zavřít
11Vánoce
Zavřít
12Nové knihy
Zavřít