Výběr některých akcí v roce 2010

 

Individuální výuka na PC
Tak jako každý rok, nabízí Obecní knihovna všem zájemcům individuální výuku základů práce na PC a s internetem. Zájemce si může individuálně domluvit rozsah i termín výuky.
ZPĚT

náhled

České hudební skupiny
V tomto zábavném odpoledni čekalo na soutěžící prověření znalosti z oblasti jim blízké a to současné hudební skupiny. Soutěžní prezentace obsahovala řadu fotografií, hudebních ukázek, videoklipů a textů písní.
ZPĚT

náhled

Beseda Banát
Velice zajímavou a poutavou besedu uspořádal pro Obecní knihovnu pan Vojtěch Trčka ze Slavonic spolu se svým kamarádem Michalem Polendou ze Starého Hobzí. Vyprávěli o své dobrodružné cestě, na které se vypravili sami na kolech do Banátu v Rumunsku. Zde navštívili českou komunitu, která v této oblasti žije. Zajímavé vyprávění o cestě, různých zážitcích i životě našich krajanů v Banátu bylo doplněno množstvím fotografií a videoukázek.
ZPĚT

náhled

Beseda o internetu
Obecní knihovna uspořádala pro všechny zájemce besedu o bezpečném používání internetu. Účastníci besedy měli dále možnost se seznámit s funkcí vyhledávačů. Beseda byla doplněna praktickými ukázkami práce s internetem.
ZPĚT

náhled

Výstava kraslic a soutěž o nejhezčí kraslici
Již tradičně uspořádala Obecní knihovna výstavu kraslic. Zájemci si také mohli zkusit pletení různých druhů pomlázek. Při této příležitosti současně také probíhala soutěž o nejhezčí kraslici, vytvořenou libovoulnou technikou. Čtenáři na závěr vybrali nejhezčí kraslici, která obsadila první místo.
ZPĚT

náhled

Soutěžní klání pro malé i velké
V této soutěžní hře nezáleželo na rychlosti, ale pouze na správném vyřešení úkolů. Proto ji soutěžící mohli zahájit kdykoliv během těchto dnů. Každý soutěžící si nejprve musel vyluštit jednotlivé soutěžní úkoly a potom najít správnou odpověď. Pro každého, kdo zdárně zábavnou hru dokončil, byla připravena drobná odměna.
ZPĚT

náhled

Beseda se studenty
Studentky z pražského gymnázia navštívily Obecní knihovnu. V rámci projektu o židovském osídlení, který zpracovávají, se tu seznámily s historií židovského osídlení ve Starém Městě, prohlédly si některé materiály a společně s obsluhou knihovny navštívily také místní židovský hřbitov.
ZPĚT

Fotografická soutěž
V měsíci červnu vyhlásila Obecní knihovna fotografickou soutěž s tématem „Svět kolem nás“. Do soutěže bylo celkem přihlášeno 20 fotografií. Vyhodnocení provedli návštěvníci knihovny anonymním hodnocením. Nejvíce hlasů a tím i první tři místa získaly fotografie s přírodní tématikou.
ZPĚT

náhled náhled náhled

Výstava fotografií
V návaznosti na fotografickou soutěž byla ze všech přihlášených fotografií uspořádána výstava. Vzhledem k tomu, že všechny soutěžní fotografie byly v digitální podobě, připravila obsluhy knihovny z těchto fotografií počítačovou prezentaci a touto formou je předváděla návštěvníkům výstavy.
ZPĚT

Hádanky z naší obce
Další soutěžní hra prověřovala pozornost všech účastníků. Jejich úkolem bylo odpovědět nebo zakreslit různé drobné změny v obci. Každý soutěžící musel vyřešit celkem dvacet otázek. Kdo nevěděl, mohl se jít podívat, ale pouze v časovém limitu. I tentokrát na každého, kdo splnil všechny úkoly, čekala drobná sladká odměna.
ZPĚT

náhled

Velká prázdninová hra
Již tradičně připravila Obecní knihovna pro malé i velké zájemce zábavnou prázdninovou hru. Hra probíhala po celou dobu prázdnin a soutěžit mohli jednotlivci i celé skupiny.
ZPĚT

Literární a výtvarná soutěž
Rovněž po celou dobu prázdnin se všichni zájemci mohli zapojit do literární a výtvarné soutěže s názvem Příběh z prázdnin. Pro každého účastníka byla připravena drobná odměna.
ZPĚT

Seznámení s knihovnou
Pro nejmenší děti, nové školáky a jejich rodiče připravila Obecní knihovna zábavné a soutěžní odpoledne. Děti se tu mohly seznámit s tím, jak funguje knihovna, podívat se, jak se knihy půjčují a prohlédnout si dětské knížky. Byly pro ně připraveny soutěže s pohádkovou tématikou a na závěr si mohly poslechnout hezkou pohádku, kterou četla paní knihovnice. Pro každého byl také připraven drobný upomínkový dáreček.
ZPĚT

náhled náhled

Podzimní dekorace
Obecní knihovna připravila pro své čtenáře výstavku podzimních dekorací. Výstavka obsahovala různé ukázky suché vazby z přírodnin, svícny a náměty na různé přírodní výzdoby.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled náhled

Nové knihy
V měsíci říjnu obdržela Obecní knihovna 55 nových knih. Čtenáři si mohou vybrat z titulů románů pro ženy, historických románů, detektivek a samozřejmě také pohádek a knížek pro děti. Kromě toho je čtenářům k dispozici také další výměnný soubor knih, které naší knihovně zapůjčila Městská knihovna v Jindřichově Hradci.
ZPĚT

příprava knih příprava knih

Setkání knihovníků
Obecní knihovna se zúčastnila 14. pracovního setkání knihovníků a zřizovatelů neprofesionálních knihoven. Setkání se uskutečnilo v obci Roseč. Po pracovním setkání byli všichni účastníci pozváni na prohlídku místního Houbového parku a muzea zkamenělin.
ZPĚT

setkání knihovníků setkání knihovníků setkání knihovníků

Adventní povídání
V listopadu proběhla v knihovně beseda o adventních a vánočních zvycích. Vyprávěli jsme si různé zajímavosti o tomto období a navzájem si sdělili i své osobní zážitky.
ZPĚT

Vánoční výstava
Před vánočními svátky byla v knihovně uspořádána výstavka. Návštěvníci si mohli prohlédnout nejenom náš betlém a různou vánoční výzdobu, ale také ukázky vánočního pečiva.
ZPĚT

vánoční pečivo vánoční pečivo

©2009-2011 J&J&V Lorencovi
1detail v lightboxu
Zavřít
2detail v lightboxu
Zavřít
3beseda
Zavřít
4detail v lightboxu
Zavřít
5vítězná kraslice
Zavřít
6jeden z úkolů
Zavřít
71. místo
Zavřít
82. místo
Zavřít
93. místo
Zavřít
10ukázka úkolů
Zavřít
11ukázka úkolů
Zavřít
12ukázka úkolů
Zavřít
13ukázka vazby
Zavřít
14ukázka vazby
Zavřít
15ukázka vazby
Zavřít
16ukázka vazby
Zavřít
17ukázka vazby
Zavřít
18příprava knih
Zavřít
19příprava knih
Zavřít
20setkání knihovníků
Zavřít
21setkání knihovníků
Zavřít
22setkání knihovníků
Zavřít
23vánoční pečivo
Zavřít
24vánoční pečivo
Zavřít