Výběr některých akcí v roce 2009

 

Zimní sporty
Velké přívaly sněhu, které provázely letošní únor se přímo nabízely k nejrůznějším hrátkám se sněhem. Obecní knihovna uspořádala malou výstavku, kde se návštěvníci mohli seznámit pomocí informačních listů s různými zimními sporty a jejich historií. Kromě klasických sportovních odvětví byl návštěvníkům nabídnut i správný postup stavby zimního iglú.
ZPĚT

 

Poznáš nás?
V dalším zábavném odpoledni měli soutěžící za úkol poznávat různé známé postavy českých dějin. V počítačové prezentaci byla připravena nápověda pro různé postavy české historie. Soutěžící se snažili co nejdříve uhodnout příslušnou známou postavu. Jako obvykle byla soutěž také doplněna několika zábavnými mezihrami, kde jednotliví soutěžící prokazovali svoji hbitost a zručnost.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled náhled náhled

 

Beseda o internetu
Koncem měsíce března uspořádala Obecní knihovna pro starší občany besedu o Internetu. Účelem těchto besed je seznámit především starší občany s možnostmi Internetu a poskytnout jim možnost názorně se s Internetem seznámit a popřípadě si ho i vyzkoušet. Letos na besedu přišli sice pouze dva občané staršího středního věku, ale na konci besedy projevili zájem se s počítačem blíže seznámit a domluvili si individuální výuku.
ZPĚT

náhled

 

Hledej rozdíl
V květnu proběhla další zábavná hra zaměřená na pozornost a postřeh. Soutěžící měli zdánlivě snadný úkol. Najít rozdíly na kresbách či fotografiích. Co se však na první pohled zdálo snadné, ve skutečnosti vyžadovalo velikou pozornost a soustředění. A to tím spíš, že mnohé obrázky byly rozpohybované. Ke cti všech soutěžících je ale třeba říct, že většinu rozdílů našli a tak si také zcela zasloužili tradiční sladkou odměnu.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled

 

Vesnice roku 2009
V červnu tohoto roku se obec Staré Město pod Landštejnem zúčastnila soutěže Vesnice roku 2009. Při této příležitosti navštívila Obecní knihovnu komise, která hodnotila práci Obecní knihovny. Činnost knihovny byla předvedena pomocí počítačové prezentace, kterou pro tuto příležitost obsluha knihovny připravila.
ZPĚT

náhled náhled

 

Historie knihovny
V červnu a červenci byla v Obecní knihovně instalována rozsáhlá výstava o historii naší knihovny. Návštěvníci si mohli prohlédnout archivní materiály a staré fotografie. Rovněž si mohli prohlédnou Kroniku knihovny a připomenout si dění v knihovně v předchozích létech.
ZPĚT

náhled náhled náhled

 

Turnaj v dámě
V srpnu proběhl v Obecní knihovně turnaj v dámě. Ti nejmladší soutěžící měli trošku upravená a zjednodušená pravidla hry, přiměřeně k jejich věku. Naopak starší soutěžící mezi sebou tvrdě zápolili. Mimo soutěž si rozdala jednu partičku i obsluha knihovny s vítězem a musela uznat, že to byl soupeř velice zdatný. Důležité ale bylo, že hru doprovázela dobrá nálada.
ZPĚT

náhled náhled

 

Počátky slovanského osídlení
V druhé polovině prázdnin byla v Obecní knihovně instalována výstava o počátcích slovanského osídlení na našem území. Na informačních panelech se návštěvníci mohli v krátkosti seznámit s historií slovanského osídlení. Dále si mohli prohlédnout ukázky slovanského písemnictví. Největší ohlas ale budily jednotlivé prostorové modely, které obsluha knihovny vytvořila. Asi nejvíce a zaslouženě se líbily dva největší exponáty, a to model slovanské chaty a ukázka opevnění slovanského hradiště.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

 

Velká prázdninová hra
Na letní prázdniny připravila Obecní knihovna pro malé i velké zábavnou hru na celé prázdniny. Stejně jako v předchozích létech, ani letos nezáleželo na rychlosti, ale pouze na správném vyřešení všech úkolů. Odměněný byl každý, kdo správně úkoly vyřešil. Hry se zúčastnila i jedna mladá rodina s dvěma dětmi, která byla ve Starém Městě na dovolené ubytovaná v penzionu. Kdyby byla hodnocena rychlost, určitě by vyhráli, protože všechny úkoly dokázali vyřešit během jednoho týdne.
ZPĚT

náhled náhled

 

Návštěva hodnotící komise
Obecní knihovnu, která postoupila do celostátního kola Knihovna roku 2009, navštívila 2. září hodnotící komise. Dále byli přítomni zástupci Městské knihovny J. Hradec a starosta obce. Komise se komplexně seznámila s celou činnosti knihovny a prohlédla si všechny potřebné podklady pro své hodnocení.
ZPĚT

náhled náhled náhled

 

Zážitky z prázdnin
Po prázdninách uspořádala Obecní knihovna další ročník již tradiční soutěžní výstavy. Výstava byla kvůli objektivnosti hodnocení anonymní, jména soutěžících byla zveřejněna až po vyhlášení výsledků. Pořadí vystavených prací určovali čtenáři přidělováním bodů jednotlivým vystaveným exponátům. Hlavní cenu získal výrobek, který pro svoje rozměry mohl být představen pouze na fotografii. Šlapadlo našeho čtenáře ale bylo všeobecně známo a sloužilo při letním koupání mnoha jeho kamarádům.
ZPĚT

náhled

 

Setkání knihovníků regionu Jindřichův Hradec
U příležitosti Týdne knihoven 2009 proběhlo pracovní setkání zřizovatelů a knihovníků neprofesionálních knihoven regionu Jindřichův Hradec. Setkání se konalo 7. října v Pluhově Žďáru. Ve volné diskuzi měli všichni účastníci možnost si navzájem vyměnit své zkušenosti a poznatky.
ZPĚT

náhled náhled

 

Nové knihy
Koncem měsíce října obdržela Obecní knihovna nové knihy. Jedná se především o naučnou literaturu pro mládež.
ZPĚT

náhled náhled

 

Putování po hradech a zámcích
Začátkem prosince uspořádala Obecní knihovna další soutěžně zábavné odpoledne. Tématem byly hrady a zámky v našem okolí. V poznávacím testu si soutěžící pomocí fotografií a krátkého popisu ověřili své znalosti. V druhé části jsme si společně zahráli na stavbu hradu, ovšem poslepu a také na vlajkonoše. S vlajkou ale soutěžící musel balancovat v předem vytýčené dráze.
ZPĚT

náhled náhled náhled

©2009-2011 J&J&V Lorencovi
1detail v lightboxu
Zavřít
2detail v lightboxu
Zavřít
3detail v lightboxu
Zavřít
4detail v lightboxu
Zavřít
5detail v lightboxu
Zavřít
6detail v lightboxu
Zavřít
7detail v lightboxu
Zavřít
8detail v lightboxu
Zavřít
9detail v lightboxu
Zavřít
10detail v lightboxu
Zavřít
11detail v lightboxu
Zavřít
12detail v lightboxu
Zavřít
13detail v lightboxu
Zavřít
14detail v lightboxu
Zavřít
15detail v lightboxu
Zavřít
16detail v lightboxu
Zavřít
17detail v lightboxu
Zavřít
18detail v lightboxu
Zavřít
19detail v lightboxu
Zavřít
20detail v lightboxu
Zavřít
21detail v lightboxu
Zavřít
22detail v lightboxu
Zavřít
23detail v lightboxu
Zavřít
24detail v lightboxu
Zavřít
25detail v lightboxu
Zavřít
26detail v lightboxu
Zavřít
27detail v lightboxu
Zavřít
28detail v lightboxu
Zavřít
29detail v lightboxu
Zavřít
30detail v lightboxu
Zavřít
31detail v lightboxu
Zavřít
32detail v lightboxu
Zavřít
33detail v lightboxu
Zavřít
34detail v lightboxu
Zavřít
35detail v lightboxu
Zavřít
36detail v lightboxu
Zavřít
37detail v lightboxu
Zavřít
38detail v lightboxu
Zavřít