Výběr některých akcí v roce 2008

 

Beseda s dětmi z Mateřské školy o knize
Jako každý rok i letos si přišly prohlédnout knihovnu nejmenší děti z mateřské školy. Prohlédly si obrázkové knížky, vyzkoušely si, jak se v knihovně půjčují knížky. Se zajmem si také poslechly, jak vypadaly knížky kdysi. Poslechli si hezkou pohádku a na závěr si také s chutí zasoutěžily v malé pohádkové soutěži.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled

 

Hrátky a hračičky
Soutěžně zábavné odpoledně nebylo zaměřeno na znalosti, ale pouze na drobné hrátky, které měly prověřit zručnost a pozornost. Té bylo zapotřebí především v první části soutěže. Naopak v další části soutěžící nejvíce ocenili hbité prsty, smysl pro rovnováhu a přesnost. Několik drobných soutěží posloužilo nejenom k vzájemnému zápolení, ale především pomohlo vytvořit hezkou zábavu pro všechny.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

 

Nové knihy
Na nové knihy čekají netrpělivě všichni čtenáři. A proto i výstavka zásilky nových knih se těší velkému ohlasu. Čtenáři si nové knihy se zájmem prohlížejí a často se i mezi sebou domlouvají, kdo si kterou knížku půjčí jako první. V následujících týdnech patří vždy tyto knihy k nejvíce půjčovaným.
ZPĚT

náhled náhled

 

Oči nás klamou
Oči se dají snadno oklamat. O tom se přesvědčili všichni účastníci této soutěžní besedy. Pomocí počítačové prezentace byla návštěvníkům předváděna velká řada očních klamů. První dojem a vjem většinou nebýval ten správný. Mnozí soutěžící se velice podivili, když jim na závěr tyto oční klamy počítačová animace vysvětlila a bavili se tím, jak snadno se nechali oklamat.
ZPĚT

náhled náhled

 

Pokladová hra
Blížící se prázdniny a hezké počasí lákalo k hrám. A tak zájem o hledání pokladu po Starém Městě se setkal s velkým zájmem a pobavit se přišli mladší i starší čtenáři. Popis cesty vedl všechny soutěžící po různých místech ve Starém městě, kde na ně čekaly dílčí úkoly. Nezáleželo na tom , kdo bude první, protože drobnou odměnu získal každý, kdo zdárně došel do cíle.
ZPĚT

náhled náhled náhled

 

Předměty trochu jinak
Poznáte ve velkém zvětšení kousek chleba nebo třeba závit šroubu? Tak právě takovéto chytáky museli naši soutěžící vyřešit na sadě obrázků zpracovaných do počítačové prezentace. Mnohé poznali snadno, jiné daly pořádně zabrat. A protože bylo hezké jarní počasí, ostatní pohybové soutěže se konaly na školní zahradě. Všichni soutěžící si při legračních soutěžních mezihrách užili hodně zábavy.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled náhled

 

Tvorba s dětmi z Mateřské školy
Starší děti z mateřské školy navštívily výstavku přírodnin. Prohlédly si všechny kaštanové a žaludové figurky a potom s pomocí paní ředitelky a obsluhy knihovny se pustily do tvorby vlastních výrobků. Z přírodnin vznikaly nejrůznější figurky, zvířátka, sluníčka a mnoho dalších výrobků.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled náhled náhled

 

Tvorba z přírodnin
Hladké kaštany a čerstvé žaludy přímo lákají k tvorbě. Obecní knihovna uspořádala malou výstavku různé tvorby z podzimních přírodnin. Kaštanové figurky tu prožívaly své příběhy mezi podzimním listím. Na výstavce však byly i výrobky netradiční jako inspirace pro vlastní tvorbu našich čtenářů. Pro všechny zájemce tu byly připraveny nástroje i materiál, aby si každý mohl vyzkoušet tuto nenáročnou tvorbu.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled

 

Velká hra o body
Koncem října proběhla v Obecní knihovně jedna z největších kvizových soutěží. Pečlivě připravená složitá počítačová prezentace umožňovala soutěžícím vybírat otázky z nejrůznějších oborů, ale také různě sázet svoje body a tím přímo ovlivňovat svůj konečný výsledek. Otázky však nebyly pouze teoretické. V řadě případů museli soutěžící předvádět také svoje sportovní zdatnosti, rychlost a zručnost nebo třeba znalosti ze zdravovědy.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

©2009-2011 J&J&V Lorencovi
1detail v lightboxu
Zavřít
2detail v lightboxu
Zavřít
3detail v lightboxu
Zavřít
4detail v lightboxu
Zavřít
5detail v lightboxu
Zavřít
6detail v lightboxu
Zavřít
7detail v lightboxu
Zavřít
8detail v lightboxu
Zavřít
9detail v lightboxu
Zavřít
10detail v lightboxu
Zavřít
11detail v lightboxu
Zavřít
12detail v lightboxu
Zavřít
13detail v lightboxu
Zavřít
14detail v lightboxu
Zavřít
15detail v lightboxu
Zavřít
16detail v lightboxu
Zavřít
17detail v lightboxu
Zavřít
18detail v lightboxu
Zavřít
19detail v lightboxu
Zavřít
20detail v lightboxu
Zavřít
21detail v lightboxu
Zavřít
22detail v lightboxu
Zavřít
23detail v lightboxu
Zavřít
24detail v lightboxu
Zavřít
25detail v lightboxu
Zavřít
26detail v lightboxu
Zavřít
27detail v lightboxu
Zavřít
28detail v lightboxu
Zavřít
29detail v lightboxu
Zavřít
30detail v lightboxu
Zavřít
31detail v lightboxu
Zavřít
32detail v lightboxu
Zavřít
33detail v lightboxu
Zavřít
34detail v lightboxu
Zavřít
35detail v lightboxu
Zavřít
36detail v lightboxu
Zavřít
37detail v lightboxu
Zavřít
38detail v lightboxu
Zavřít
39detail v lightboxu
Zavřít
40detail v lightboxu
Zavřít