Výběr některých akcí v roce 2007

 

Autíčka, auťáky, auta
Toto soutěžní odpoledne bylo zaměřeno na zajímavosti o autech a jejich příslušenství. V soutěžním kvizu si soutěžící ověřili znalosti z oblasti historických i současných vozidel. Hezké jarní počasí dovolilo druhou část soutěže pořádat na školním hřišti. Pro jízdu zručnosti jsme tentokrát použili koloběžku. Bylo třeba překonat slalomovou dráhu, přepravit stopaře (plyšovou hračku), zdolat jízdu pozpátku, ale také vykonat jízdu spolu s kelímkem s vodou. Všichni účastníci se na koloběžce doslova vyřádili. Dále jsme hráli na cestáře, kteří musí vyměnit dopravní značky. Soutěžící se „oblékl“ do autíčka vyrobeného z krabic, naložil si značky a „dojel“ na pracoviště. Tady musel správně poskládat rozstříhané dopravní značky. Při další soutěži bylo třeba dětskou „tatrovkou“ nejprve navštívit čerpací stanici a zde načepovat palivo, dále si dovezl v autě dětské tvarové kostky a na určeném místě z nich musel postavit mozaikovou dlažbu. Poslední soutěž byla spíše na úvahu. Soutěžící si vylosoval svoje autíčko. Ve vyznačeném kruhu potom hledal obrázky stejných autíček a musel si zapamatovat čísla u obrázků. Součet těchto čísel potom udával „tajný kód“ jeho garáže, kde měl svoje auto schované. Celou soutěž provázela dobrá nálada a i „náctiletí“ soutěžící si s velkou chutí pohráli při těchto soutěžích. Všichni soutěžili s velikou vervou a o každý bodík se rozpoutával tuhý boj. Sladké pamlsky byly odměnou pro vítěze.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

 

Beseda o knize s dětmi z mateřské školy
Také v letošním roce navštívily knihovnu nejmenší děti z mateřské školy. Děti se seznámily s knihovnou, zkusily si, jak se půjčují knížky. Poslechly si krátkou pohádku a také si zasoutěžily ve znalostech pohádek. Dětem se knihovně moc líbilo a některé si zakrátko spolu s rodiči přišly půjčit pohádkové knížky.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled

 

Výstava hlavolamů
V měsíci květnu uspořádala Obecní knihovna výstavu ručně vyráběných hlavolamů. Všechny hlavolamy bylo možné si vyzkoušet a pokusit se je vyřešit. V rámci výstavky také po celou dobu probíhala soutěž pro čtenáře. Každý návštěvník, kterému se podařilo složit během jedné návštěvy alespoň pět hlavolamů, byl odměněn sladkou výhrou. Přestože se jednalo o dosti složité hlavolamy, podařilo se celé řadě čtenářů tuto podmínku splnit. Hlavolamy budily velký ohlas a mnozí čtenáři se i opakovaně pokoušeli o jejich vyřešení.
ZPĚT

náhled náhled náhled

 

Zajímavosti České Kanady
Toto soutěžní odpoledne bylo zaměřeno na zajímavosti našeho okolí. Pomocí připravené počítačové prezentace se soutěžící seznamovali s několika zajímavými místy v okolí a také si vyzkoušeli své znalosti. Otázky byly připraveny z různých tématických okruhů, aby byla soutěž pestrá a zajímavá. Také zábavné mezihry se tématicky vztahovaly k České Kanadě. V soutěži „Na loupežníka Grázla“ museli soutěžící překonat různé nástrahy na cestě, vzít loupežníkovi z kabátu jeho peníze a dávat pozor, aby po celou dobu nezazvonil zvoneček, který měl každý soutěžící na krku. Nejvíce smíchu bylo asi při hře na „Zimní běžecké trasy“. Každý soutěžící musel překonat slalomovou dráhu, ale oblečen do zimního kabátu s lyžařskými hůlkami. Místo lyží posloužily dvě velké krabice. Také hra na „Vláček“ se líbila. Silné lano – koleje, vymezovaly trať, kde na jednotlivých zastávkách čekali cestující – kuželky. Ty musel soutěžící sbírat a nakládat do vagónku (krabice), kterou měl přivázanou za sebou. Vše ovšem se zavázanýma očima. Hezké bylo, že soutěže se zúčastnili nejenom mladší děti, ale i starší mládež.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

 

Jarní klání pro zasmání
Na výslovné přání mladších čtenářů připravila Obecní knihovna soutěžní odpoledne pro mládež. V této soutěži nebyly zkoumány žádné vědomosti, ale celé odpoledne bylo věnováno pouze legračním hrám. Soutěž byla rozdělena do dvou částí. V té prvé soutěžil každý sám za sebe zatímco v druhé části soutěže soupeřili chlapci proti dívkám. Jednotlivé úkoly provázelo veliké veselí a snaha všech soutěžících dosáhnout co nejlepších výsledků. Však bylo také o co soutěžit. Pro vítěznou skupinu byl připraven celý dort! Ač početně slabší, v soutěži skupin vyhrála děvčata. Nebyla však lakomá a o dort se rozdělila se všemi ostatními závodníky.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

 

Nové knihy
Nové knihy vždy přilákají do Obecní knihovny zájemce, kteří si knihy chtějí půjčit anebo alespoň prohlédnout. Nejinak tomu bylo i letos. O nové knihy byl veliký zájem a čtenáři si je začali ihned půjčovat.
ZPĚT

náhled náhled

 

Velikonoční kraslice
V době před Velikonocemi byla v Obecní knihovně uspořádána výstavka velikonočních kraslic. Kromě kraslic se návštěvníci výstavky mohli také seznámit s jednotlivými velikonočními zvyklostmi. Našli tu také návod na pletení velikonoční pomlázky nebo návod na výrobu velikonoční řehtačky.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled náhled

 

Soutěž o nejhezčí pomlázku
V době Velikonoc mohli naši čtenáři také vyzkoušet svoji zručnost. Jejich úkolem bylo vyrobit kraslici nebo jinou velikonoční dekoraci. Tato část byla určena především děvčatům. Chlapci naopak soutěžili v pletení pomlázek. Podmínkou byla pletenina minimálně z 5 proutků. Své výrobky vyráběli zájemci doma a do knihovny donesli již své hotové výrobky. Zde byla uspořádána malá výstavka a vybrány nejlepší práce.
ZPĚT

náhled náhled

 

Podzimní příroda
Na přání čtenářů bylo další soutěžně-zábavné odpoledne věnováno přírodě. Podzim již pokročil a tak tématem soutěže byl podzim v přírodě. Soutěž začínala poznáváním přírodnin, které lze v podzimní přírodě vidět. Suché listí stromů, pozdní květy či větvičky ze stromů. Následoval soutěžní kviz, který byl předem připraven jako počítačová prezentace. Soutěžní otázky byly rozděleny do několika okruhů a obtížnost otázek volena tak, aby i mladší soutěžící měli šanci správně odpovídat. Jako vždy na závěr následovala zábavná část. První soutěž byla sběr hub. Na chodbě byly rozloženy různé tvary dřevěných houbiček a soutěžící pouze podle hmatu vybírali „hříbky“. V další soutěži jsme si zahráli na strakapouda. Na „stromě“ z věšáku a několika chvojí byly umístěny šišky a soutěžící jenom pomocí hlavové masky museli šišky vyklovnout z větví a šišku přemístit do „hnízda“. Rovněž soutěž na rybáře se líbila. Soutěžící nastoupil do papírové loďky z krabice, dojel na „rybník“ a zde pomocí udice a magnetu lovil malé rybičky. V poslední soutěži nazvané Brloh si soutěžící (zvířátko) musel na zádech přenést jablíčko na zimu, postavit brloh z deky a ve svém zimním doupěti se zamaskovat. Soutěž se čtenářům líbila a doprovázelo ji značné veselí.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

 

Společný výlet
Na úplný závěr prázdnin jsme se společně vydali na velký celodenní výlet. Šlo nás sice jenom malé množství, protože velká část dětí byla na prázdninách mimo obec, ale to nic neubíralo na hezké náladě, která výlet doprovázela. Našim cílem byl rybník Kačer a přírodní rezervace Hadí vrch. Putovali jsme kolem potoka v Podlesí na Filipov a dále lesem cestou i necestou až k rybníku Kačer. Cestou jsme si vykládali o zajímavostech lesa a hráli jednoduché hry, aby nám cesta rychleji uběhla. V Kačeru jsme se chtěli vykoupat, ale voda již byla špatné kvality. Zato však malý ohýnek a opečené špekáčky přišly k chuti všem. Okolo Rajchéřovského rybníka jsme došli do rezervace Hadí vrch. Při návratu, nedaleko obce Návary, jsme u rybníka našli krotké labutě, které k nám připlavaly až na dosah ruky.
ZPĚT

náhled náhled náhled

 

Jak vzniká fotografie
Po dobu celých prázdnin byla v Obecní knihovně instalovaná rozsáhlá výstava pod názvem „Jak vzniká fotografie“. Vzhledem k tomu, že především mládež již nezná klasický postup od vyvolávání filmu přes kopírování fotografií zvětšovacím přístrojem, chtěla je Obecní knihovna seznámit s celým tímto, v minulosti naprosto běžným, postupem vzniku fotografie. Obsluha knihovny zapůjčila na výstavu vlastní přístroje. Každý zájemce se mohl seznámit s různými typy fotoaparátu, vyzkoušet si funkci expozimetru nebo zkusit jak se zavádí film do vývojnice. Největší ohlas samozřejmě budil zvětšovací přístroj spolu s expozičními hodinami. Bylo možné si prakticky vyzkoušet, jak se nastavuje velikost nebo výřez fotografie a jak se fotografie ostří. Každý exponát byl zcela funkční a doprovázel ho vytištěný informační leták. Výstava budila značný ohlas především u dětí a mladší mládeže.
ZPĚT

náhled náhled náhled

 

Vánoční výstava
V předvánočním čase uspořádala Obecní knihovna pro své návštěvníky malou vánoční výstavku. Kromě vlastního betlému si návštěvníci mohli prohlédnout i některé výrobky svých kamarádů. Pomocí fotografií a počítačové prezentace se mohli seznámit i s několika dalšími betlémy v blízkém okolí a přečíst si zajímavosti ohledně vánočních svátků. Během výstavy nechybělo ani vánoční cukroví, které bylo návštěvníkům k dispozici.
ZPĚT

náhled náhled

 

Vzpomínka na prázdniny
Po prázdninách uspořádala Obecní knihovna další ročník soutěžní výstavy. I letos se především mladí čtenáři mohli pochlubit svými výrobky, které jakýmkoliv způsobem připomínají jejich vzpomínky na prázdniny. Výstava byla kvůli objektivnosti hodnocení anonymní, jména soutěžících byla zveřejněna až po vyhlášení výsledků. Pořadí vystavených prací určovali čtenáři přidělováním bodů jednotlivým vystaveným exponátům.
ZPĚT

náhled náhled náhled náhled náhled

©2009-2011 J&J&V Lorencovi
1detail v lightboxu
Zavřít
2detail v lightboxu
Zavřít
3detail v lightboxu
Zavřít
4detail v lightboxu
Zavřít
5detail v lightboxu
Zavřít
6detail v lightboxu
Zavřít
7detail v lightboxu
Zavřít
8detail v lightboxu
Zavřít
9detail v lightboxu
Zavřít
10detail v lightboxu
Zavřít
11detail v lightboxu
Zavřít
12detail v lightboxu
Zavřít
13detail v lightboxu
Zavřít
14detail v lightboxu
Zavřít
15detail v lightboxu
Zavřít
16detail v lightboxu
Zavřít
17detail v lightboxu
Zavřít
18detail v lightboxu
Zavřít
19detail v lightboxu
Zavřít
20detail v lightboxu
Zavřít
21detail v lightboxu
Zavřít
22detail v lightboxu
Zavřít
23detail v lightboxu
Zavřít
24detail v lightboxu
Zavřít
25detail v lightboxu
Zavřít
26detail v lightboxu
Zavřít
27detail v lightboxu
Zavřít
28detail v lightboxu
Zavřít
29detail v lightboxu
Zavřít
30detail v lightboxu
Zavřít
31detail v lightboxu
Zavřít
32detail v lightboxu
Zavřít
33detail v lightboxu
Zavřít
34detail v lightboxu
Zavřít
35detail v lightboxu
Zavřít
36detail v lightboxu
Zavřít
37detail v lightboxu
Zavřít
38detail v lightboxu
Zavřít
39detail v lightboxu
Zavřít
40detail v lightboxu
Zavřít
41detail v lightboxu
Zavřít
42detail v lightboxu
Zavřít
43detail v lightboxu
Zavřít
44detail v lightboxu
Zavřít
45detail v lightboxu
Zavřít
46detail v lightboxu
Zavřít
47detail v lightboxu
Zavřít
48detail v lightboxu
Zavřít
49detail v lightboxu
Zavřít
50detail v lightboxu
Zavřít
51detail v lightboxu
Zavřít
52detail v lightboxu
Zavřít
53detail v lightboxu
Zavřít
54detail v lightboxu
Zavřít
55detail v lightboxu
Zavřít
56detail v lightboxu
Zavřít
57detail v lightboxu
Zavřít
58detail v lightboxu
Zavřít
59detail v lightboxu
Zavřít
60detail v lightboxu
Zavřít
61detail v lightboxu
Zavřít
62detail v lightboxu
Zavřít
63detail v lightboxu
Zavřít
64detail v lightboxu
Zavřít
65detail v lightboxu
Zavřít